Hanbo duurzaam is een jonge onderneming die zich toespitst op het duurzaam maken van woningen en bedrijven.

wij bieden regenwater hergebruik, zonne energie en wind energie, ook kunnen wij uw systeem voor u onderhouden en er service aan bieden.

 

 

 zonneenergie

De aanschaf van een zonnestroomsysteem is een investering. De kosten die u maakt bij de aankoop bieden u altijd rendement, omdat de zonnepanelen zichzelf ruimschoots terugverdienen. Naast het beperken van milieuschade is dit de grootste motivatie om zonnepanelen te nemen.

De stroom die de energieleverancier aan u levert is opgebouwd uit verschillende onderdelen, waar de daadwerkelijke energiekosten maar een klein deel van zijn. Naast de energiekosten betaalt u belasting (energiebelasting en BTW) via de energieleverancier en transportkosten en vaste kosten aan de netbeheerder. Wanneer u in zonnepanelen investeert betaalt u alleen de voor uw eigen zonnesysteem, dat zeker 25 jaar zijn capaciteit behoudt.

Zonnepanelen zijn door de razendsnelle ontwikkeling van de technologie de afgelopen jaren 80% goedkoper geworden. Van grijze stroom daarentegen blijven de prijzen stijgen. Hierdoor is zonnestroom inmiddels goedkoper dan grijze stroom van het net, zo blijkt uit een rapport van Natuur & Milieu en ASN Bank van januari 2012.

De investering in zonnestroomsystemen van ons heeft u zeker binnen 10 jaar terug verdiend, en in vele gevallen jaren eerder. Dit betekent dat u daarna ca. 20 jaar kunt genieten van uw eigen duurzame energie, zonder kosten.

 

windturbine boot

Heeft u er wel eens over nagedacht hoe lang olie en aardgas nog betaalbaar zijn? Of hoe groot de voorraden fossiele brandstoffen eigenlijk zijn?

Het antwoord hierop is het zoveel mogelijk zelf opwekken en gebruik maken van duurzame of ‘hernieuwbare’ energie. Wind- en zonne-energie zijn voorbeelden van duurzame energiebronnen.

Duurzame energie levert geen bijdrage aan het broeikaseffect (CO2-uitstoot). Ook zijn we daarmee niet meer zo afhankelijk van onbetrouwbare olie- of aardgasleverende landen, die vanwege politieke redenen de olie- of gaskraan kunnen dichtdraaien. En niet te vergeten: als duurzaam alternatief voor verdere uitbreiding van kernenergie en nieuwe kolencentrales. Bovendien is de prijs van duurzame energie heel stabiel. Vanaf het moment van het in productie nemen van bijvoorbeeld een windturbine stijgt de productieprijs de volgende 10-20 jaar niet.

 

regenwater inst

Waarom regenwater gebruiken? Omdat dit zinvol is!

De toenemende oppervlakteverharding verhindert de infiltratie van regenwater in de bodem.Waar drinkwater uit grondwater gewonnen wordt is een dalende grondwater spiegel een alarmsignaal voor de natuur. Bovendien blijven de kosten voor het bereiden van drinkwater alsmaar stijgen.Regenwatergebruik is daarom uit ecologisch en economisch standpunt gezien een zinvolle maatregel om de waterhuishouding op lange termijn voor mens en natuur in balans te houden.Op dit moment ligt het dagelijkse drinkwatergebruik op ca. 150 liter per persoon per dag. Maar voor enkele toepassingen heeft men in het geheel het dure drinkwater niet nodig zoals bijvoorbeeld;de toiletspoeling, de wasmachine, tuinbesproeiing, auto wassen e.d.Voor bovengenoemde zaken kan probleemloos regenwater ingezet worden, wat een drinkwaterbesparing oplevert tot 60%.

 

schijf

Veel van onze klanten doen dit ook vanuit een ideële gedachte.Onderzoeken bevestigen dat regenwater een hoge kwaliteit bezit.Drinkwater dient men daar te gebruiken waar dat noodzakelijk is. Gebruikswater wordt ons in overvloed door de natuur gegeven in de vorm van regen. Tegenwoordig is regenwatergebruik een beproefde techniek en wordt veelvuldig toegepast.Regenwatergebruik rendabel!Gemiddeld verbruikt een huishouden honderden liters drinkwater per dag, waarvan slechts een klein deel voor eten en drinken.

In geval van langdurige droogte wordt automatisch overgeschakeld op drinkwater.